Nakts Auto Foto Orientēšanās Brauciens
"3.decembris - Jēkabpils"

Reģions

Lūdzam reģistrēties tikai tad, ja apmaksāsiet dalības maksu jau šodien!

Komandas nosaukums:


Pieteicēja vārds uzvārds:

Klase:


Komandas tālrunis:


Komandas e-pasts:

Ja dažu minūšu laikā nesaņemsiet rēķinu uz šo epastu, meklējiet to MĒSTULES / ATJAUNINĀJUMI sadaļās.

Kur uzzināji par šo braucienu? Piesakoties, es apstiprinu, ka iepazinos ar šo brauciena Nolikumu un SIA "DigitalZoo" privātuma politiku, kā arī iepazīstināju ar šiem dokumentiem visus savas komandas biedrus.

* Visi lauciņi aizpildāmi obligāti!
Brīvu vietu skaits uz nakts braucienu: 1
Brauciens notiks 2022.gada 3.decembrī, komandas dalības maksa - 29€.